TERMS & CONDITIONS

 

About the prints
All prints (screenprints and spraypainted prints) are handmade, signed and numbered by the artist on the front of the print. Because of the fact that the prints are handmade, the print you receive can slightly differ from the shown print.


Handle with care and love
When taking your print out of the package it might be rolled up, do not be tempted to roll it the other way since it might crease the paper. Instead leave it on a flat clean surface and it will flatten itself, without you having to do anything. If framing your print please do so when print completely flat. Please treat the print with care and clean hands. Or even with white cotton gloves.


Contact
Please contact me by email at info@hollyhockart.nl. I’ll try to answer emails within 24 (business) hours. 

 

HollyHockArt

Mirjam Wagensveld

Nobelstraat 123b

3039 SM Rotterdam

The Netherlands

Tel: +31 6 41368916

Info@hollyhockart.nl

KvK: 83727930

BTW/VAT: NL003869845B94

 

Payments
You can pay by PayPal, iDEAL, Creditcard and by Bank transfer. 

 

HollyHockArt bankaccount:
Bank: ABN AMRO
IBAN/SEPA: NL26ABNA0552122831
BIC: ABNANL2A
Beneficiary Name: HollyHockArt

 

Delivery
I ship worldwide! Your order will be delivered to the address you supply when placing an order at the webshop. Please note international delivery times will vary depending on location and may attract import costs if outside the EU.

 

Inside The Netherlands
Items in stock will normally be delivered within 2–5 business days from the order date. 

 

International
International orders will normally be delivered within 5-14 business days. Please note international delivery times will vary depending on location. All international parcels are sent with a tracking number, which is sent to you in a confirmation email after shipping. 


If you do not pick up your package
You will always get a reminder if your package is not collected by your local post office. If you don't pick up your package in due time, it will be sent back to me.


Questions about deliveries?
I will be delighted to help you, please contact me at info@hollyhockart.nl.


Return
When for any reason you’re not totally happy with your purchase you can return the item unused and in original packaging within 14 days after delivery. Please send me an email at info@hollyhockart.nl. The shipping costs for the return of the package will be yours. As soon as I’ve received your package I can refund your money. Please note: I can’t refund your money when the 14 days after delivery have passed.

 

Dutch:

 

Privacy

HollyHockArt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. HollyHockArt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. HollyHockArt verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling en om goederen en diensten bij u af te leveren. Daarvoor worden uw voor- en achternaam, adresgegegevens, emailadres en bankrekeningnummer bewaard. HollyHockArt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

HollyHockArt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HollyHockArt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hollyhockart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HollyHockArt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HollyHockArt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hollyhockart.nl

 


Copyright
©HollyHockArt. All rights reserved. Copying is prohibited.